J C B i r g e t


Link: http://clam.rutgers.edu/~birget/

Kursused
Sügis 2015
– Numbrilised meetodid 50: 198: 481 ja 56: 198: 581
Computational tehnikaid lahendamisel teaduslikke probleeme: Precision, IEEE ujukoma esitus, interpoleerimine, juur leid, numbriline integreerimine, numbrilist different, funktsioonide lähendamine, toimib minimeerimine, numbriline Lineaaralgebra, numbriline lahendusi tavaline diferentsiaal.
Õpikute: R. L. Burden J. D. Faires, numbriline analüüs (mis tahes väljaande 4. aastast).
Viide lehele C, Unix, Python jne .: Ref. lehel.
Uurimistöö
Arvutuslik keerukus, krüptograafia ja arvuti turvalisus (graafiline paroolid), automaatide teooria, keerukuse probleeme kombinatorisista grupi teooria; väljaannetes.
Graafiline Paroolid Project koostöös D. Hong, N. Memon, S. Man ja S. Wiedenbeck: lk.

Comments are closed.